We stellen het op prijs dat je contact met ons wilt opnemen. Een van onze collega's neemt zo snel mogelijk contact met je op. Een fijne dag verder!

[contact-form-7 id="117" title="English contact form"]

Algemeen

Moving Digital levert diverse websites, producten en diensten (tezamen genoemd “Services” of “Moving Digital”) die direct of indirect zijn verbonden met sociale platformen zodat Moving Digital de mogelijkheid biedt:

 • om “softe data” toe te voegen aan een objectvermelding bij een woning portal of op de site van de makelaar; dit biedt verkopers van woningen de mogelijkheid en hun verbonden sociale netwerk om de objectvermelding aan te bevelen, te voorzien van extra eigenschappen, informatie zoals foto’s video’s te delen, hotspots te vermelden en woningverhalen toe te voegen (Diorama).
 • om deel te nemen aan social advertising, hiermee woningverkopers de mogelijkheid te geven om de woning te promoten op websites van Moving Digital, portals en/of sociale media zoals Facebook, Google en Instagram (Dirorama.Ads).
 • om makelaars te ondersteunen om kopers te begeleiden in hun verhuizing middels een verhuiscoach, prijsvergelijkingen en inspiratie op te laten doen (Woonplanner)

De Diensten worden geleverd door KijkMijnHuis B.V., handelend onder de naam Moving Digital. Je kunt ons bereiken via: Moving Digital, Phoenixstraat 58, 2611 AM Delft, T. 015 202 30 32, KVK. 27304103.

A. Gebruiksvoorwaarden

1. Toepasbaarheid

Door gebruik te maken van onze Services, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en condities. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze Services gaat gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Moving Digital-websites, met inbegrip van die gebruikers die informatie publiceren (zoals documenten, foto’s, video’s of anderszins) op de website(s) van Diorama of via social media en/of advertising.

De Moving Digital websites kunnen links naar websites van derden bevatten die niet onder de controle van Moving Digital vallen. Moving Digital aanvaardt daarbij geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van de websites van derden. In aanvulling hierop het volgende, wanneer bepaalde diensten van websites van derden worden gebruikt, dan zullen gebruikers ook onderworpen zijn aan de vermelde regels behorende bij deze website, die daarmee dus gebruiksvoorwaarden kan bevatten in aanvulling op deze voorwaarden. Als dit het geval is dan worden die gebruiksvoorwaarden verondersteld onderdeel te zijn van deze voorwaarden. Wanneer er een verschil zit in de betekenis van die gebruiksvoorwaarden en deze voorwaarden, dan zullen deze voorwaarden verondersteld worden leidend te zijn.

2. Moving Digital gebruiken

Wij geven je toestemming om Moving Digital te gebruiken onder de volgende voorwaarden

 • (i) Je zal onze diensten niet veranderen of wijzigen;
 • (ii) Je zal onze website en diensten niet kopiëren;
 • (iii) Je zal onze diensten gebruiken conform deze voorwaarden.

Om onze Diensten te gebruiken zal je je wellicht moeten registreren als gebruiker en een account aanmaken. Je erkent hiermee dat je juiste en volledige informatie zal verstrekken bij het registreren. Bij het registreren, zullen wij vragen om deze voorwaarden te accepteren en informeren wij je dat wij jouw persoonlijke gegevens opslaan om je van onze services te kunnen voorzien. We gaan met zorg met je data om in overeenstemming met ons privacy beleid.

Door de gehele accountregistratie proces te doorlopen, worden de daarin vermelde voorwaarden geaccepteerd en accepteer je daarmee deze voorwaarden als onderdeel van het gebruik van onze Diensten. Als je deze voorwaarden accepteert namens een onderneming of andere juridische entiteit, dan zullen de termen je, jou en jouw refereren aan deze entiteit. Als je niet de bevoegdheid hebt om deze voorwaarden te kunnen dan wel mogen accepteren, accepteer deze dan ook niet en kunt de Services daarmee dan ook niet gebruiken.

Je bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten binnen en afkomstig van je account. Je moet je wachtwoord geheim te houden. Gebruik nooit het account van iemand anders zonder dat hier toestemming voor gegeven is. Informeer onmiddellijk Moving Digital als je mogelijk misbruik van je account vermoed.

Je bent als enige verantwoordelijk voor alle (Advertentie)-Content die door jou of jouw geautoriseerde gebruikers wordt geüpload, gepubliceerd, ten toon wordt gesteld of anderzijds via onze Services beschikbaar gesteld wordt. Wij hebben het recht maar niet de verplichting om inhoud van advertenties die je publiceert of beschikbaar maakt via onze Services te beoordelen, filteren, blokkeren of verwijderen. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OP ENIGERLIJ WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR (ADVERTENTIE)-CONTENT DIE WORDT GEPOST OF BESCHIKBAAR GESTELD WORDT VIA ONZE SERVICES DOOR JOU OF ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ.

“(Advertentie)-Content” omvat alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, video’s, audio, documenten en andere inhoud in alle media en indeling die ons wordt verstrekt of beschikbaar gesteld in verband met jouw gebruik van de Services.

We kunnen het verlenen van diensten om welke reden dan ook en op elk moment beëindigen, na zeven dagen van schriftelijke kennisgeving aan jou.

3. Intellectueel eigendom

De inhoud van de Moving Digital-sites, met uitzondering van de content die door de gebruikers is geleverd, is eigendom van of in licentie gegeven door Moving Digital. De inhoud mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht of anderszins worden gebruikt of misbruikt.

4. Services van Derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diensten geleverd door Facebook, Instagram of andere sociale media-platformen (de “Sociale Platformen”), of voor andere diensten, informatie of inhoud die via Moving Digital wordt aangeroepen, gekocht of die je mogelijk kunt gebruiken door verbinding maken met onze Services (samen de “Services van Derden”). Als je via ons Services van Derden bezoekt, doe je dit op eigen risico. Wanneer je toegang hebt tot Facebook- of Instagram-services, ben je verantwoordelijk om te voldoen aan al hun voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen die zij kunnen opleggen aan hun gebruikers, met inbegrip van die gepubliceerd op https://www.facebook.com/terms.php en https://www.facebook.com/policies/ads/ (de “Voorwaarden van Derden”). Je blijft verantwoordelijk voor de betaling van de (Advertentie)-Content die je via onze Services rechtstreeks bij de Social Platforms gebruikt of aanlevert.

We hebben het recht, maar zijn niet verplicht om (Advertentie)-Content te previewen, te verifiëren, te markeren, aan te passen en wijzen erop dat je alle risico’s verbonden aan het publiceren van (Advertentie)-Content op de sociale platforms moet dragen. Je gaat er ook mee akkoord dat Diensten samenwerken met Sociale Platforms en dat onze Diensten in hoge mate afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de Sociale Platforms. Als de Sociale Platforms op enig moment hun functies of programma’s niet meer tegen redelijke voorwaarden beschikbaar stellen, dan kan het zijn dat wij je niet langer toegang kunnen verschaffen tot dergelijke functies of programma’s. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot (Advertentie)-Content die niet wordt overgedragen aan of gepubliceerd op de Sociale Platforms als gevolg van een storing in onze Services.

5. (Advertentie)-Content geleverd door jou

Alleen jij beslist of je content (foto’s, tekst, video, etc.) aanbiedt op het Moving Digital-platform. Je bent zelf verantwoordelijk het aanbieden van deze (Advertentie)-Content en de mogelijke gevolgen van de publicatie van die content. Wanneer je (Advertentie)-Content publiceert, erken je dat je het recht om dit te doen. Moving Digital biedt het platform, maar is niet verantwoordelijk voor het modereren of het houden van toezicht op de gepubliceerde content.

Wanneer je bijdraagt aan en content publiceert op het Moving Digital platform, ga je ermee akkoord dat zowel wij, als de met jouw samenwerkende makelaar, als bezoekers van onze websites, en andere gebruikers van onze diensten, gebruik van die inhoud kunnen maken, deze opslaan en opnieuw kunnen gebruiken.

Je zal geen gebruik maken Moving Digital voor onrechtmatige handelingen, het plegen van misdaden of andere handelingen die een wet of algemeen aanvaarde normen en waarden overtreden. Hiermee bedoelen we onder andere (dit is een niet-limitatieve lijst):

 • Het schenden van de rechten van anderen, zoals auteursrechten en merkrechten);
 • Diefstal;
 • Misbruik en/of illegale distributie van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, tekst, audio en/of videomateriaal dat beledigend of kwetsend voor anderen (bijvoorbeeld racistische uitlatingen en pornografie) kan zijn;
 • Hacking (inbraak); en
 • De verspreiding van virussen en/of schade op enigerlei wijze onbruikbaar maken systemen en/of software van derden.

Je zal niets publiceren of afbeeldingen of content versturen via onze diensten waarvan de inhoud seksueel, misbruik, discriminerend, lasterlijk of anderszins aanstootgevende van aard is.

Als je merkt of vermoedt dat een derde onrechtmatig toegang heeft verstrekt tot Moving Digital op een onrechtmatige manier gebruikt, stuur ons dan zo spoedig mogelijk (maar niet later dan één week) een e-mail naar: misbruik@moving.digital

6. (Advertentie)-Content voorwaarden

Met sommige van onze Services kun je advertentieruimte kopen en (Advertentie)-Content publiceren op Sociale Platformen zoals Facebook of Instagram. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op dergelijke Services:

 • We zullen ons best doen om de (Advertentie)-Content te leveren aan de doelgroep die je opgeeft, hoewel we niet kunnen garanderen dat de (Advertentie)-Content zijn beoogde doel bereikt.
 • In gevallen waarin we denken dat dit de effectiviteit van jouw advertentiecampagne verbetert, kunnen we de targetingcriteria die je opgeeft, verbreden.
 • Je moet voor jouw bestellingen betalen in overeenstemming met onze betalingsvoorwaarden en/of de relevante voorwaarden van derden. Het bedrag dat je verschuldigd bent, wordt berekend op basis van de volgmechanismen die van toepassing zijn op de Services van Derden.
 • We kunnen het effect dat jouw (Advertentie)-Content zal genereren, zoals het aantal klikken dat jouw advertenties-inhoud zal krijgen, niet garanderen.
 • We kunnen niet bepalen hoe klikken worden gegenereerd.
 • Je kunt jouw bestelling op elk gewenst moment annuleren via onze online portal, maar het kan tot 24 uur duren voordat de advertentie stopt. Je bent verantwoordelijk voor het betalen voor alle advertenties die worden weergegeven.
 • We kunnen jouw (Advertentie)-Content en -informatie gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden.
 • We kunnen inhoud van een advertentie om welke reden dan ook afwijzen of verwijderen.
 • Als je (Advertentie)-Content namens iemand anders plaatst, moet je toestemming hebben om die (Advertentie)-Content te plaatsen. In het bijzonder garandeer je dat als jij of de door jouw vertegenwoordigde adverteerder deze algemene voorwaarden of de Voorwaarden van derden schendt, wij je mogelijk verantwoordelijk houden voor die overtreding.

7. Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om onze diensten veilig te maken, maar we zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruikers van Moving Digital, of schade geleden door derden als gevolg van onvoldoende beveiliging.

We kunnen niet garanderen dat Moving Digital foutloos en ononderbroken zal zijn we wijzen nadrukkelijk alle impliciete garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Echter, zullen we zo snel mogelijk proberen om een ??bug of een buiten dienst event te verhelpen.

 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van virussen of virus geïnfecteerde informatie.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan ??als gevolg van de acties van derden die zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot onze website.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor obscene of beledigende inhoud gepubliceerd door gebruikers of onbevoegde derden (inclusief hackers).
 • Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de diensten en producten die worden aangeboden via de Moving Digital website.

Behalve indien wettelijk vastgelegd, zijn wij niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit een schending van onze verplichtingen, zorgplicht, wettelijke plichten of impliciete garanties in verband met door ons geleverde Service aan jou en voor zover enige wet verplichtingen of garanties impliceert die niet mogen worden uitgesloten, is onze aansprakelijkheid naar onze keuze beperkt tot het opnieuw leveren van de Services of het betalen van de kosten van het opnieuw leveren van de Services.

Je vrijwaart ons van alle aanspraken van derden met betrekking tot jouw gebruik van onze diensten of onvoldoende naleving van jouw kant van jouw verplichtingen met betrekking tot Moving Digital die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of anderszins.

8. Overmacht

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuken die zich voordoen als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, zoals (maar niet beperkt tot) stroomstoringen, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonlijnen, overbevolking van verbindingen tekortkomingen van derden waarvan we afhankelijk zijn, overheidsactie, arbeidsverstoringen onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, of internationale conflicten.

9. Onze rechten

Moving Digital behoudt zich het recht voor om onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Je wordt geadviseerd om regelmatig deze voorwaarden te controleren op veranderingen.

Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn met onmiddellijke ingang van toepassing. Gebruikers worden gewaarschuwd door middel van een mailing of via een bericht gepost op onze website met kennisgeving van de (belangrijke) wijzigingen in de voorwaarden, indien van toepassing. Als je als gebruiker het niet eens bent met de wijziging van deze voorwaarden, hebt je het recht om jouw account op elk gewenst moment te beëindigen.

Moving Digital behoudt zich het recht voor om alle inhoud, informatie en afbeeldingen gepubliceerd via ons platform en/of op onze sites te bekijken en te lezen. Wij behouden ons het recht voor om content (video, foto, tekst of wat dan ook) te verwijderen, als die naar onze mening beledigend, onwettig of in strijd is met deze voorwaarden.
Moving Digital behoudt zich het recht om beelden te weigeren of te verwijderen of de controle over te nemen over of het elimineren van dergelijke beelden, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om toegang tot onze diensten aan een specifieke gebruiker te weigeren, indien deze gebruiker zich niet houdt aan onze algemene voorwaarden en nadere regels die van toepassing zijn bij het gebruik van onze diensten.

10. Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling (en) die – voor zover wettelijk mogelijk is – geeft uitvoering aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst.
Onze diensten worden aangeboden conform de Nederlandse wet. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag worden gebracht; of, naar onze keuze, voor de bevoegde rechter van jouw woonplaats.

B. Privacybeleid

1. Welke informatie verzamelen wij?

Afhankelijk van welke delen van Moving Digital u gebruikt (Diensten), verzamelen we verschillende soorten informatie van of over jou en jouw woning.

Dingen die je accordeert en informatie die je verstrekt
Wij verzamelen de inhoud en andere informatie die je verstrekt wanneer je onze diensten gebruikt, inclusief je accountinformatie zoals je email-adres, wanneer je je aanmeldt voor een account, en informatie die je deelt of communiceert met anderen. Dit kan onder meer informatie zijn over de inhoud die je verstrekt, zoals de locatie van je woning, een foto, de datum waarop een bestand is gemaakt of een inschatting van het verhuismoment. We collecteren ook informatie over hoe je onze Diensten gebruikt, zoals welke inhoud bekeken wordt, welke informatie aanbevolen wordt of de frequentie en de duur van je activiteiten op het Moving Digital-platform.

Dingen die anderen doen en informatie die zij verstrekken.
We verzamelen ook de inhoud en informatie die andere mensen leveren wanneer zij onze diensten gebruik maken, inclusief informatie over uw eigendom, zoals wanneer ze een foto van je huis te delen, een bericht sturen naar jou, of media uploaden en informatie te gebruiken.

Uw netwerken en connecties.
We verzamelen informatie over de mensen en groepen die met je verbonden zijn en die je benaderd om u te ondersteunen bij de verkoop van je huis, hoe je omgaat met hen, zoals de mensen die waarmee je het meest communiceert of de groepen waarmee je deelt. We hebben ook informatie die je verstrekt door middel van uploaden, synchroniseren of importeren van informatie (zoals een adresboek) vanaf een ander apparaat.

Device informatie.
We verzamelen informatie van of over de computers, telefoons of andere apparaten waarop onze dienst wordt geïnstalleerd of die gebruikt wordt voor toegang tot onze diensten, afhankelijk van de machtigingen die je hebt verleend. We kunnen de informatie die wij verzamelen van je verschillende apparaten koppelen, die ons helpt consistente dienstverlening op al je apparaten te leveren. Hier zijn enkele voorbeelden van het apparaat informatie die wij mogelijk verzamelen:

 • Attributen zoals het besturingssysteem, de hardware-versie, instellingen van het apparaat, bestanden en software namen en types, de batterij en de signaalsterkte, en apparaat identifiers.
 • Device bestemmingen, inclusief specifieke geografische locaties, zoals door middel van GPS, Bluetooth of WiFi-signalen.
 • Connectie informatie, zoals de naam van de mobiele operator of ISP, het type browser, taal en tijdzone, gsm-nummer en het IP-adres.

Informatie van websites en apps die onze diensten gebruiken.
We verzamelen informatie bij een bezoek aan of gebruik van derden websites en apps die onze diensten (zoals wanneer jouw onroerend goed makelaars website is aangesloten op Moving Digital). Deze bevat informatie over het gebruik van onze diensten op die websites en apps, evenals informatie van de ontwikkelaar of uitgever van de app of website.

Informatie van derden partners.
We ontvangen informatie over jou en jouw activiteiten op Moving Digital via externe partners, zoals informatie van een partner waarmee wij gezamenlijk diensten aanbieden of een adverteerder over uw ervaringen of interacties met hen.

2. Hoe kunnen we deze informatie gebruiken?

Het creëren van aantrekkelijke en op maat gemaakte ervaringen voor mensen doen we met passie. We gebruiken alle van de informatie die we hebben om ons te helpen onze diensten aan te bieden en te ondersteunen. Hier is hoe:

Aanbieden, verbeteren en ontwikkelen van onze Diensten.
Wij zijn in staat om onze diensten te leveren, content personaliseren, en suggesties te doen, door het gebruik van deze informatie om te begrijpen hoe je gebruik maakt van en interactie hebt met onze diensten, en de mensen of dingen waarmee je verbonden bent met en geïnteresseerd bent in onze Diensten.

We gebruiken de informatie ook om snelkoppelingen en suggesties aan je te leveren. Zo zijn we in staat om suggesties te doen om een zaken verder aan te vullen of wat extra foto’s te uploaden.

Wanneer wij de locatie van je te koop staande huis ontvangen, informatie gebruiken we die om onze dienstverlening op maat te maken, zoals om je te helpen met suggesties van relevante aandachtspunten en lokale evenementen of informatie uit jouw omgeving.

We doen enquêtes en onderzoek, testen functies in ontwikkeling, en de informatie die we hebben om de producten en diensten te evalueren en te verbeteren, nieuwe producten en functies te ontwikkelen en audits uit te voeren en problemen op te lossen.

Communiceren met jou.
Wij gebruiken je gegevens met je te communiceren over onze diensten en je te laten weten over ons beleid en onze voorwaarden. We gebruiken je gegevens ook om te reageren op je wanneer je met ons contact opneemt.

Bevordering van veiligheid en beveiliging.
We gebruiken de informatie die we hebben om accounts en de activiteiten op die accounts te helpen controleren, en om de veiligheid te bevorderen bij het in en uitschakelen van onze diensten, zoals door het onderzoeken van verdachte activiteiten of schending van onze voorwaarden of het beleid. We werken hard om je account te beschermen met behulp van geautomatiseerde systemen, en geavanceerde technologie, zoals encryptie en machine learning.

We maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze diensten te ondersteunen.

3. Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Delen via ons platform
Mensen gebruiken onze diensten om te verbinden en informatie over hun woning te delen. Wij maken dit mogelijk door het delen van gegevens op de volgende manieren:

Mensen met wie je deelt en communiceert.
Wanneer je deelt en communiceert met behulp van onze diensten, kies je het publiek die kan zien wat je deelt. Bijvoorbeeld, als je mensen uitnodigt om deel te worden van je promotieteam, of wanneer je de mensen selecteert voor een specifieke post.

Publieke informatie is alle informatie die je deelt met een openbaar publiek, waaronder informatie op je Moving Digital pagina, of inhoud die je deelt met je makelaar om gedeeld te worden op de pagina van de makelaar of portal. Deze openbare informatie is beschikbaar voor iedereen of ze nu wel of geen gebruik maken van onze diensten en kan worden gezien of worden benaderd via online zoekmachines, API’s, en offline media, zoals op tv.

In sommige gevallen, kunnen mensen waarmee je gedeeld en gecommuniceerd hebt, deze inhoud weer delen met anderen zowel binnen als buiten onze diensten. Wanneer je reageert op een post van een andere persoon of op de hun inhoud op Moving Digital, zal je reactie zichtbaar zijn op de Moving Digital pagina.

Mensen die content zien die anderen delen over jouw woning.
Andere mensen kunnen onze diensten gebruiken om content over jouw woning met het publiek dat zij kiezen (op social media) te delen. Zo kunnen mensen een foto van jouw woning delen, jouw woning op een locatie taggen in een bericht, of informatie over uw woning die u heeft gedeeld met hen, verder delen.
Apps, websites en integraties bij partijen van onze dienst of met onze dienst.
Wanneer je apps van derden, websites of andere diensten die gebruikt die gebuik maken van of zijn geïntegreerd met onze Diensten, kunnen deze informatie over wat je post of deelt ontvangen. Bijvoorbeeld, wanneer onze Services worden verstrekt door je makelaar of makelaars website, kan deze informatie over uw activiteiten krijgen of een opmerking of een link die je deelt uit je Moving Digital pagina op hun website ontvangen. Bovendien kunnen zij toegang krijgen tot de openbare informatie zoals deze op je Moving Digital verschijnt. Informatie die hierbij wordt verzameld is onderdeel van hun eigen voorwaarden en het beleid

Nieuwe eigenaar.
Als het eigendom of controle van (een deel van) onze dienstverlening verandert, kunnen wij de informatie over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Dit omdat onze diensten dan worden overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Toeleveranciers, serviceproviders en andere providers.
We willen dat onze diensten zo relevant mogelijk zijn. Hierbij kan er overdracht van informatie plaatsvinden aan leveranciers, dienstverleners en andere partners die ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering, zoals technische infrastructuur services, analyse hoe onze diensten worden gebruikt, het bieden van klantenservice of het faciliteren van betalingen. Deze partners moeten zich hierbij houden aan een strikte geheimhoudingsplicht op een manier die in overeenstemming is met deze gegevens beleid en de afspraken die we met hen voeren.

Wij delen hierbij uitdrukkelijk geen informatie die jou persoonlijk identificeert (persoonlijk identificeerbare informatie is informatie zoals naam of e-mailadres dat kan op zichzelf worden gebruikt om je te contracteren of identificeert wie je bent). We kunnen deze partners voorzien van informatie over het bereik en de effectiviteit van onze dienstverlening zonder het verstrekken van informatie die je persoonlijk identificeert. Zo kunnen we een hosting provider aangeven hoe de te verwachten belasting zal zijn, of niet-persoonlijk identificeerbare demografische profielen opstellen.

4. Hoe kan ik informatie beheren of verwijderen over mij?

Wij slaan gegevens op zolang als het nodig is om onze producten en diensten te kunnen aanbieden. Als wij het verzoek krijgen data te verwijderen geven wij hier uiteraard direct gehoor aan. Je kunt je account verwijderen. Wanneer je jouw account verwijdert, verwijderen we dingen zaken die wij middels het gebruik van onze Dienst hebben ontvangen. Houd er hierbij rekening mee dat de informatie die via andere bronnen beschikbaar is gekomen hier geen onderdeel van vormt en daarmee niet verwijderd zal worden.

5. Hoe reageren we op juridische verzoeken of misbruik?

We kunnen verplicht worden toegang te geven tot het Moving Digital in reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding). Daarnaast kan het nodig zijn toegang te geven als we op basis ons ter beschikking staande informatiemisbruik van onze dienstverlening vermoeden. En het noodzakelijk is om fraude op te sporen/te voorkomen, onszelf te beschermen tegen andere illegale activiteiten of onderzoeken van mogelijke schendingen van onze voorwaarden of beleid.

6. Hoe houden we je op de hoogte van wijzigingen in dit beleid?

Wij zullen je op de hoogte brengen voordat we wijzigingen aanbrengen in dit beleid en geven je de mogelijkheid om te beoordelen en toestemming te geven op dit herziene beleid alvorens verder te gaan met het gebruik maken van onze diensten.

7. Contactgegevens

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit beleid, dan kun je die richten aan: Moving Digital, Phoenixstraat 58, 2611 AM Delft, T. 015 202 30 32, privacy@moving.digital